Zarząd Fundacji

1. Aleksander Jażdżejewski

                                                        - prezes fundacji

2. Tadeusz Sala

                                                        - wiceprezes

3. Honorata Urlińska

                                                        - sekretarz fundacji

4. Krzysztof Kierszniewski

                                                        - członek zarządu