KRÓTKA HISTORIA DZIAŁALNOŚCI

Dzień 20 października 1992 roku jest dniem powołania do życia

FUNDACJI POMOCY SZKOLE OPTYCZNEJ

Głównymi inicjatorami tego przedsięwzięcia byli optycy, sympatycy szkoły:

p. Tadeusz Sala, p. Eustachy Jełowicki, p. Alicja Bayer

oraz kierownictwo szkoły:

mgr Liliana Matysiak, inż. Honorata Urlińska, inż. Teresa Piotrowska, mgr Aleksander Jażdżejewski

Pierwszym prezesem Zarządu Fundacji była inż. Teresa Piotrowska. Od listopada 1998 roku funkcję prezesa powierzono mgr Aleksandrowi Jażdżejewskiemu.

Bogata i różnorodna działalność Fundacji, przyczyniła się do rozwiązywania wielu palących problemów remontowych, modernizacyjnych i dydaktycznych-wychowawczych Zespołu Szkół nr12 im. Olimpijczyków Polskich. Dzięki giełdom optycznym, współpracy z producentami i optykami kontakty pomiędzy przemysłem optycznym, handlem i codzienną pracą dydaktyczno-wychowawczą szkoły, stały się bliskie i bardzo konkretne.

Młodzież szkoły zdobywa praktyczne umiejętności w wielu współpracujących ze szkołą zakładach optycznych. Tam także często znajduje pracę po skończeniu nauki. To wzajemne oddziaływanie i wspieranie szkoły jest możliwe dzięki bezinteresownej pomocy i sympatii wielu zaprzyjaźnionych optyków.