Rada Fundatorów - Sponsorzy fundacji

 • Alicja Bayer
 • Aleksander Jażdżejewski
 • Krzysztof Kierszniewski
 • Ireneusz Łysiak
 • Liliana Matysiak
 • Teresa Piotrowska
 • Tadeusz Sala
 • Jerzy Solecki
 • Honorata Urlinska
 • Witold Wesołowski
 • Krysztof Zajączkowski
 • Waldemar Ziółkowski
 • Edward Fosiewicz