" Celem Fundacji jest prowadzenie działalności dla wszechstronnego rozwoju, rozbudowy i usprawniania działalności Zespołu Szkół Opto-Elektronicznych w Warszawie"

(wyciąg ze Statutu)