Sztandar ufundowany Zespołowi Szkół Nr 12 im. Olimpijczyków Polskich przez Fundację Pomocy Szkole Optycznej

Dyr. Zespołu Szkół nr 12 Liliana Matysiak ze sztandarem w głębi Fundatorzy Alicja Bayer i Tadeusz Sala

Inicjatorzy i pomysłodawcy założenia Fundacji

od lewej:

1. Alicja Bayer

2. Tadeusz Sala

3. Eustachy Jełowicki

Od lewej:

1. Alicja Bayer - sponsor

2. Liliana Matysiak - dyr. Zespołu Szkół nr 12

3. Teresa Piotrowska - dyr. Szkoły Policealnej

4. Tadeusz Sala - wiceprezes